>> Zelfstandigen/KMO's
>> Particulieren


Zelfstandigen/KMO's

Als zelfstandige of als bedrijf kan u bij ons onder meer terecht voor advies en bijstand ivm contracten, handelshuur, de invordering van facturen, vorderingen in aansprakelijkheid, advies en dienstverlening in alle domeinen van het arbeids- en sociale zekerheidsrecht.


Particulieren

Als particulier kan u bij ons onder meer terecht voor advies en bijstand ivm huwelijk, wettelijke samenwoning, echtscheiding, afstamming en adoptie, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, huur, consumentenbescherming, koop-verkoop, verkeer, strafrechtelijke inbreuken, bouwproblemen, schade en schadeloosstelling.